ارزش زیبایی !
ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۳۱ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

امام صادق (ع) فرمود:
خداى، عزّ و جلّ، زیبایى بدن را دوست مى‏دارد و دشمن زشتى بدن است.
و نیز امام صادق (ع) فرمود:
هرگاه خداوند نعمتى بر بنده خویش ارزانى کند دوست دارد آن را ببیند زیرا او خود زیباست و زیبایى را دوست دارد.


 
 
ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۳۱ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:
سلامتی = آرامش
پس ...............

 
 
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

شما باشی به کی میگی .....................؟
اگر ..............................................


 
راستی این جوانان برای چی شهید شدند ؟!
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

کاش تک تک ما ...............................
آیا حق اینها ..................................؟!
نمی دانم چرا بعضی ها زود فراموش کردند .....؟!


 
دعا کردن را در پنج هنگام ....
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: دعا کردن را در پنج هنگام

امام صادق «ع» می فرمایند :
دعا کردن را در پنج هنگام غنیمت شمارید:
1 - هنگام خواندن قرآن،
2 - هنگام بانگ برداشتن به اذان،
3 - هنگام فرو ریختن باران،
4 - هنگام برخورد دو صف براى شهادت،
5 - هنگام دعا کردن مظلوم، که حجاب از عرش برداشته مى‏شود.
منبع : «امالى» صدوق/ 234»
بخصوص این دعا را


 
 
ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: حیا ،هلاکت

بدون شرح
..................


 
آرزوی همه جوانان
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: آرزوی همه جوانان

من معتقدم !
خوشبختی و عاقبت بخیری آرزوی همه جوانان است !
پس خدایا ................................................


 
عوامل شهوت ‏پرستى و شهوت‏رانى‏
ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: عوامل شهوت ‏پرستى و شهوت‏رانى‏

با توجه به روایات ، مى‏ توان مهم‏ترین علل و عوامل شهوت‏ پرستى و شهوت‏رانى را در امور ذیل خلاصه کرد:
1. ضعف در خداشناسى و سستى در ایمان به خدا و پیامبر و عدم رعایت دستورات دینى؛
به یقین کسى که خداى بزرگ را همواره حاضر و ناظر رفتارهاى خودش ببیند، هرگز به خود اجازه نمى‏دهد در محضر او، دست به سوى گناه دراز کند. کسى که قیامت و حسابرسى اخروى را باور دارد، هیچگاه خود را گرفتار شهوترانى و شهوت‏پرستى نخواهد کرد.
2. ضعف در خودشناسى و نداشتن درکى درست از خویشتن و فروکاستن ارزش انسانى خود تا سرحد حیوانات؛
کسى که به گوهر عظیم و گران‏قدر خود آگاه باشد و عظمت وجود انسانى را درک کند، هرگز حاضر نیست وجود خود را با دنباله‏روى از شهوات و خواهش‏هاى نفسانى تا سرحد حیواناتى چون خوک و خروس پایین آورد. هیچ یک از کسانى که دنبال شهوترانى و ارضاى خواهش‏هاى پست حیوانى خود هستند، تصور درستى از وجود انسانى و فلسفه آفرینش خویشتن ندارند.
به راستى اگر یک دختر جوان، ارزش وجودى خود و هدف از آفرینش خویشتن را بداند، آیا هرگز به ذهنش خطور مى‏کند که خود را به شکل یک عروسک درآورده و همچون نمایشگاه سیّارى از رنگ و لعاب، خود را در معرض نگاه‏هاى آلوده و مسموم دیگران قرار دهد؟ و یا اگر یک پسر جوان، قدر و قیمت انسانى‏خود را بداند، آیا هرگز اجازه چشم‏چرانى و امثال آن را به خود مى‏دهد؟
3. ضعف در شناخت حقایق امور و عدم شناخت پیامدهاى ناگوار دنیوى و اخروى شهوت‏پرستى و شهوت‏رانى؛
شهوت‏رانى و پیروى از خواهش‏هاى نفسانى، آثار زیانبار روحى و جسمى و اجتماعى فراوانى را در پى دارد که اگر انسان اندکى به آنها توجه کند هرگز به دنبال شهوترانى نخواهد رفت. عامل اصلى مشکلات عصبى و بهداشتى و ناامنى‏هاى اجتماعى و جنسىِ فراوانى که دامنگیر بشریت شده است، همین شهوترانى و عنان گسیختگى عده‏اى از انسان‏نمایان است که البته نخستین قربانى این افزون‏طلبى‏ها خود آنان و خانواده‏شان هستند.
حضرت امام خمینى قدس سره در این باره، مى‏فرماید:
اطبا امروز بسیارى از امراض را بعد از تجزیه و تجربه به امراض تناسلى خود مریض یا پدر یا اجدادش که به وراثت به او رسیده، نسبت مى‏دهند. اینها یک از هزار مفاسد دنیوى این قوه عنان گسیخته است.
منبع : آیین زندگى (اخلاق کاربردى)، ص: 170

عوامل شهوت ‏پرستى و شهوت‏رانى‏
با توجه به روایات ، مى‏ توان مهم‏ترین علل و عوامل شهوت‏ پرستى و شهوت
عوامل شهوت ‏پرستى و شهوت‏رانى‏
با توجه به روایات ، مى‏ توان مهم‏ترین علل و عوامل شهوت‏ پرستى و شهوت‏رانى را در امور ذیل خلاصه کرد:
1. ضعف در خداشناسى و سستى در ایمان به خدا و پیامبر و عدم رعایت دستورات دینى؛
به یقین کسى که خداى بزرگ را همواره حاضر و ناظر رفتارهاى خودش ببیند، هرگز به خود اجازه نمى‏دهد در محضر او، دست به سوى گناه دراز کند. کسى که قیامت و حسابرسى اخروى را باور دارد، هیچگاه خود را گرفتار شهوترانى و شهوت‏پرستى نخواهد کرد.
2. ضعف در خودشناسى و نداشتن درکى درست از خویشتن و فروکاستن ارزش انسانى خود تا سرحد حیوانات؛
کسى که به گوهر عظیم و گران‏قدر خود آگاه باشد و عظمت وجود انسانى را درک کند، هرگز حاضر نیست وجود خود را با دنباله‏روى از شهوات و خواهش‏هاى نفسانى تا سرحد حیواناتى چون خوک و خروس پایین آورد. هیچ یک از کسانى که دنبال شهوترانى و ارضاى خواهش‏هاى پست حیوانى خود هستند، تصور درستى از وجود انسانى و فلسفه آفرینش خویشتن ندارند.
به راستى اگر یک دختر جوان، ارزش وجودى خود و هدف از آفرینش خویشتن را بداند، آیا هرگز به ذهنش خطور مى‏کند که خود را به شکل یک عروسک درآورده و همچون نمایشگاه سیّارى از رنگ و لعاب، خود را در معرض نگاه‏هاى آلوده و مسموم دیگران قرار دهد؟ و یا اگر یک پسر جوان، قدر و قیمت انسانى‏خود را بداند، آیا هرگز اجازه چشم‏چرانى و امثال آن را به خود مى‏دهد؟
3. ضعف در شناخت حقایق امور و عدم شناخت پیامدهاى ناگوار دنیوى و اخروى شهوت‏پرستى و شهوت‏رانى؛
شهوت‏رانى و پیروى از خواهش‏هاى نفسانى، آثار زیانبار روحى و جسمى و اجتماعى فراوانى را در پى دارد که اگر انسان اندکى به آنها توجه کند هرگز به دنبال شهوترانى نخواهد رفت. عامل اصلى مشکلات عصبى و بهداشتى و ناامنى‏هاى اجتماعى و جنسىِ فراوانى که دامنگیر بشریت شده است، همین شهوترانى و عنان گسیختگى عده‏اى از انسان‏نمایان است که البته نخستین قربانى این افزون‏طلبى‏ها خود آنان و خانواده‏شان هستند.
حضرت امام خمینى قدس سره در این باره، مى‏فرماید:
اطبا امروز بسیارى از امراض را بعد از تجزیه و تجربه به امراض تناسلى خود مریض یا پدر یا اجدادش که به وراثت به او رسیده، نسبت مى‏دهند. اینها یک از هزار مفاسد دنیوى این قوه عنان گسیخته است.
منبع : آیین زندگى (اخلاق کاربردى)، ص: 170
عوامل شهوت ‏پرستى و شهوت‏رانى‏
با توجه به روایات ، مى‏ توان مهم‏ترین علل و عوامل شهوت‏ پرستى و شهوت

 
چرا حجاب .......؟
ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: چرا حجاب ؟

اسلام با تشریع حکم حجاب خواسته است که:
اولًا، به بهداشت‏ روانى‏ زنان‏ و مردان کمک کند؛ زیرا اگر میان زن و مرد حریمى وجود نداشته باشد و زنان همه زیبایى‏هاى خود را در منظر مردان قرار دهند، این کار، از سویى آرامش روحى و روانى مردان را به هم مى‏ریزد و مردان همواره در اندیشه اشباع این عطش روحى و روانى‏اى هستند که با مشاهده زنان برهنه و بى حجاب پدید مى‏آید. از سویى دیگر مردان براى ارضاى تقاضاهاى جنسى تحریک‏شده خود، دست به هر کارى خواهند زد و آرامش و امنیت را از زنان خواهند گرفت؛
ثانیاً، روابط خانوادگى را استوار کند و از فروپاشى نظام خانواده جلوگیرى نماید. آزادى جنسى و بى‏حجابى زنان در جامعه، موجب سست‏شدن پایه‏هاى روابط خانوادگى خواهد شد. در آن صورت، زن و مرد به جاى آنکه موجب آرامش و آسایش یکدیگر شوند، بیشتر به مثابه دو دشمن و رقیب در برابر ارضاى آزادانه غریزه جنسى جلوه مى‏کنند؛
ثالثاً، شخصیت و کرامت زن را تأمین کند و او را از یک شخصیت ابزارى به شخصیتى مستقل تبدیل نماید؛ زنان بى‏حجاب، در حقیقت خود را به‏عنوان ابزارى براى تأمین نگاه‏هاى آلوده مردان قرار مى‏دهند. زنان بى‏حجاب،
براى‏خود به‏عنوان یک انسان، ارزشى قائل نیستند؛ بلکه نهایت ارزش خود را جلب توجه جنسى دیگران مى‏دانند.
رابعاً، حریم اجتماع را از بى‏عفتى و آلودگى‏هاى جنسى نگه‏دارد. اگر حریم اجتماع از نگاه‏ها و روابط آلوده جنسى حفظ شود، در آن صورت بهتر مى‏تواند به هدف خود نائل شود. بى‏حجابى موجب مى‏شود محیط اجتماع که محیط کار و تلاش است، به محیطى براى ارضاى خواسته‏هاى جنسى و امیال شهوانى تبدیل شود.
براى توضیح بیشتر، بنگرید به مجموعه آثار شیهد مطهری، ص 433 به بعد


 
فضیلت آراستگی
ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: فضیلت آراستگی

در احادیث دینی وارد شده که برای حضور در مساجد و دیدار با خویشان و همچنین در سطح جامعه، انسان مسلمان باید ظاهری آراسته داشته باشد.
خداوند در آیه 31 سوره اعراف می‌فرماید: ای فرزندان آدم جامه‌های آراسته خود را در مسجدها (و به هنگام هر عبادت) بپوشید.
پیامبر (ص) – به روایت امام صادق (ع)، از پدرش امام محمد باقر (ع) - می‌فرمایند: مردی بر در خانه پیامبر (ص) ایستاد و اجازه ورود خواست... چون پیامبر (ص) خواست بیرون آید در اطاق خود کاسه چرمین کوچکی دید که آب داشت، کمی ایستاد و در آن نگاه کرد تا ریش خود را صاف و مرتب کند؛ هنگامی که به درون خانه بازگشت عایشه گفت: یا رسول‌الله، تو سرور فرزندان آدمی و فرستاده پروردگار جهانیانی! در برابر این کاسه چرمین (که کمی آب دارد) می‌ایستی و سر و ریشت را صاف می‌کنی؟! فرمود: ای عایشه! خدا دوست دارد هنگامی که بنده مومنش به نزد برادر خود می‌رود، خود را مرتب و آراسته کند.
امام علی (ع) می‌فرمایند: هر یک از شما هنگامی که به دیدار برادر خویش می‌رود، باید چنان خود را مرتب و آراسته کند که برای یک بیگانه چنین می‌کند، بیگانه‌ای که (با او رودرواسی دارد و) می‌خواهد او را به بهترین هیئت ببیند.
منبع: الحیات، محمدرضا حکیمی


 
چرا نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا با هم ...؟
ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: چرا نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا با هم ؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت که شیعه مانند فرقه‌های اسلامی دیگر معتقد است که انجام هر نماز در وقت مخصوص خودش افضل است. همان‌طور که در رساله ها آمده است، هر یک از نمازها یک وقت خاص دارند و یک وقت مشترک. برای مثال وقت خاص نماز ظهر از آغاز ظهر شرعی (وقت زوال) است تا مقدار زمانی که چهار رکعت نماز خوانده می‌شود. در این مدت محدود تنها می‌توان نماز ظهر را به جا آورد.
وقت خاص نماز عصر نیز زمانی است که از آن لحظه تا وقت غروب تنها به اندازه مدت خواندن نماز عصر فرصت باشد. وقت مشترک بین دو نماز ظهر و عصر از پایان وقت خاص نماز ظهر تا ابتدای وقت خاص نماز عصر است.
و اما دانشمندان شیعه با استناد به آیات قرآن و سنت پیامبر خدا (ص ) می‌گویند :
در وقت مشترک می‌توانیم نماز ظهر و عصر را با هم و بدون فاصله بخوانیم.
*** خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
« أقم الصلاة لِدُلُوکِ الشّمسِ إلَی غَسَقِ اللّیلَ و قرآنَ الفَجر إنّ قرآنَ الفجرِ کانَ مَشهوداً. » (اسراء: ۷۸)
نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریکی شب به جای آر و نماز صبح را نیز به جای آر که در حقیقت مشهود نظر (فرشتگان شب و فرشتگان روز) است.
خداوند متعال در شبانه روز پنج نماز بر بندگانش واجب کرده اما در این آیه سه وقت برای آن نام برده است.
*** پیامبر گرامی ( ص( میان دو نماز جمع می‌کرد .
احمد بن حنبل رهبر گروه حنابله در مسند خود و بخاری در صحیح خود از جابر بن زید نقل نموده‌اند که: از ابن عباس شنیدم که می‌گفت: با رسول خدا (ص) هشت رکعت نماز (ظهر و عصر) را با هم و هفت رکعت نماز (مغرب و عشا) را نیز با هم به جای آوردم.
صحیح بخاری، ج۱ ،ص۱۵۵ .
مالک ابن انس رهبر مذهب مالکی در کتاب موطّأ و مسلم در صحیح خود و محدثان دیگر از ابن عباس نقل کرده‌اند:
«صلّی رسول الله (ص) الظهر و العصر جمیعاً و المغرب و العشاء جمیعاً فی غیر خوفٍ و لا سفرٍ».
رسول خدا (ص) هر دو نماز ظهر و عصر را با هم خواند و هر دو نماز مغرب و عشا را نیز با هم به جا می‌آورد بدون اینکه از دشمن بهراسد یا آن که در سفر باشد .
کتاب های : مؤطا مالک، ص ۱۴۴؛ و صحیح مسلم، ص۳۲۴ ، ح۱۵۱۳؛ سنن ابی داود، ص۲۲۸ ،ح ۱۲۱۰؛ سنن نسایی، ص۱۵۴ ؛کتاب المواقیت، ح۱۴۲۱.
از اینگونه روایات بسیار زیاد است .
بر این اساس جمع بین ظهر و عصر و مغرب و عشا مطلقاً جایز است و هیچ گونه شکی در انجان آن نیست .

چرا نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا با هم ...؟
برای پاسخ به این سوال باید گفت که شیعه مانند فرقه‌های

 
یک شرط خیلی ساده برای قبولی نماز!
ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: یک شرط خیلی ساده برای قبولی نماز!

از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایت شده که فرمودند:
هرکه میخواهد بداند نمازش قبول شده یا خیر، باید دقت و ملاحظه به حال خود کند و ببیند نمازش او را از منکر و فحشاء باز داشته است یا نه به نسبتی که او را از اعمال ناشایسته منع کرده باشد همان اندازه نمازش قبول پیشگاه خداوند واقع گردیده است .
با این اوصاف هر کدام از ما می توانیم تشخیص بدهیم آیا نمازمان ..........................


 
آیا فرشتگان هم نماز مى‏ خوانند؟
ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: آیا فرشتگان هم نماز مى‏ خوانند؟

در این که فرشتگان خداوند متعال را تسبیح و تقدیس مى‏کنند جاى هیچ تردید نیست؛ برخى آیاتى که به تسبیح فرشتگان اشاره فرموده، عبارت است:
1. «وَ إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلئِکَةِ ... وَ نَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدّسُ لَکَ ...» « بقره، آیه 30 »
؛ [به خاطر بیاور] هنگامى که پروردگارت به فرشتگان گفت: ... ما تسبیح و حمد تو را به جا مى‏آوریم و تو را تقدیس مى‏کنیم.
2. «لَایَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا یَسْتَحْسِرُونَ* یُسَبّحُونَ الَّیْلَ وَ النَّهَارَ لَا یَفْتُرُونَ»؛ « انبیاء، آیه 19- 20
»
[فرشتگان‏] هیچ گاه از عبادتش استکبار نمى‏ ورزند و هرگز خسته نمى‏ شوند [تمام‏] شب و روز را تسبیح مى‏ گویند و سست نمى‏ گردند.
3. «وَالْمَلئِکَةُ یُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ و ...» « شورى، آیه 5 »؛
فرشتگان، پیوسته تسبیح و حمد پروردگارشان را به جا مى‏آورند.
از ابن عباس و ابن مسعود نقل شده است که «تسبیح» فرشتگان، به‏ معناى نماز خواندن آنهاست.
رسول‏اکرم صلى الله علیه و آله به ابوذر فرمود: اى ابوذر، هر گاه بنده ‏اى در بیابانى تنها باشد و وضو بسازد یا تیمم کند، سپس اذان و اقامه بگوید و نماز بخواند، خدا فرشتگان را امر مى‏کند که پشت سر او صفى تشکیل دهند که دو طرف آن دیده نشود و به نماز او اقتدا نمایند و به دعاى او آمین گویند. « وسائل الشیعه، ج 5، ص 381 »


 
...............هدیه خداوند .............
ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: هدیه خداوند

 بدان دووست عزیز !

آنچه هستی هدیه خداوند به توست و آنچه می شوی هدیه توست به خداوند .
این هدیه الهی بخصوص قلب با یاد خدا آرامش پیدا می کند .


 
یک سگ شهردار مینه‌ سوتا شد!/عکس
ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: یک سگ شهردار مینه‌ سوتا شد!/عکس

قضاوت فقط با خود شما دوست عزیز
اهالی شهر کوچکی در ایالت مینسوتا آمریکا، یک سگ را به عنوان شهردار انتخاب کرده اند.
به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، مردم شهر «کورمورانت» در مینسوتا آمریکا، سگی به نام دوک را به عنوان شهردار خود برگزیده اند. جالب اینکه دوک در انتخابات شهرداری با اختلاف قابل توجه آراء بر کاندیدای دیگری که انسان بود، پیروز شد! گفته می شود این سگ با همه مردم شهر دوست است. مراسم ادای سوگند این سگ به عنوان شهردار، صبح روز شنبه برگزار خواهد شد! «دوک» همچنین به عنوان حقوق خود، یک سال غذای سگ رایگان از فروشگاه حیوانات دست آموز در شهر کورمورانت دریافت خواهد کرد.
منبع : خبر گزاری هوشمند


 
فرزند دار ....
ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: فرزند دار

« ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی »
رو زن بگیر تا سرِ سالی پدر شوی !


 
خانم ما میگه بقچه!
ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: خانم ما میگه بقچه! ،مرحوم کافی ،چادر ،ترمز

درسی که مرحوم کافی به یک بی‌حجاب داد
محمد امین غلامی‎ در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت:
آقای کافی نقل می کردند:
داشتم میرفتم قم، ماشین نبود، ماشین های شیراز رو سوار شدیم. یه خانمی هم جلوی ما نشسته بود،اون موقع هم که روسری سرشون نمی کردن!
هی دقیقه ای یکبار موهاشو تکون می داد و سرشو تکون می داد و موهاش می خورد تو صورت من. هی بلند می شد می شست، هی سر و صدا می کرد.
می خواست یه جوری جلب توجه عمومی کنه.
برگشت، یه مرتبه نگاه کرد به منو خانمم که کنار دست من نشسته (خب چادر سرش بود و پوشیه هم زده بود به صورتش)
گفت: آقا اون بقچه چیه گذاشتی کنارت؟
بردار یکی بشینه.
نگاه کردم دیدم به خانم ما میگه بقچه!
گفتم: این خانم ماست.
گفت: پس چرا اینطوری پیچیدیش؟
همه خندیدند.
گفتم: خدایا کمکمون کن نذار مضحکه اینا بشیم.
یهو یه چیزی به ذهنم رسید.
بلند گفتم: آقای راننده!
زد رو ترمز.
گفتم: این چیه بغل ماشینت؟
گفت: آقاجون، ماشینه!
ماشین هم ندیدی تو، آخوند؟!
گفتم: چرا؟! دیدم.
ولی این چیه روش کشیدن؟
گفت: چادره روش کشیدن دیگه!
گفتم: خب، چرا چادر روش کشیده؟
گفت: من باید تا شیراز گاز و ترمز کنم، چه می دونم!
چادر کشیدن کسی سیخونکش نکنن ،
انگولکش نکنن ،
خط نندازن روشو ...
گفتم: خب، چرا شما نمی کشی رو ماشینت؟
گفت: حاجی جون بشین تو رو قرآن.
این ماشین عمومیه!
کسی چادر روش نمی کشه!
اون خصوصیه روش چادر کشیدن!
"منم زدم رو شونه شوهر این زنه گفتم: این خصوصیه، ما روش چادر کشیدیم".
خبر گزاری هوشمند .


 
به جایى دیگر باید رسید ( 5 )
ساعت ٥:۱٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: به جایى دیگر باید رسید ( 5 )

فرزندم !
56 اگر مى‏توانى، نگذار یکى که نعمتى در اختیار دارد، بین تو و خدا قرار گیرد. (نعمت را به جاى این که از او بخواهى، مستقیم از خود خدا بخواه).
57 به هر حال، همان قسمت و سهم مقررت را مى‏گیرى؛
58 ولى کم و اندکى که خود خداى پاک به آدم بدهد، بزرگ‏تر و با ارزش‏تر از زیاد و بسیارى است که آفریدگانش بدهند؛ با این که همه و هر نعمتى از اوست.
59 جبران ضررى که از سکوت به تو مى‏رسد، آسان‏تر از جبران حرف‏هاى نابجاست.
60 بندهاى ظرف را اگر خوب و محکم ببندى، هرچه در ظرف است، سالم مى‏ماند.
61 من بیشتر دوست دارم که هرچه دارى، درست نگه‏دارى؛ تا این‏که بیفتى پى آن چه دیگران دارند.
62 تلخى یأس، بهتر از خواستن از مردم است.
63 کار کم درآمد با پاکدامنى، بهتر از توان‏گرى با گناه است.
64 آدم، راز خودش را بهتر از هر کس دیگر نگه مى‏دارد.
65 خیلى‏ها در راهى سعى مى‏کنند که به ضرر خودشان تمام مى‏شود.
66 پرحرف، هرزه‏گو مى‏شود
67 و آن که مى‏اندیشد، بینایى مى‏یابد.
بخشی از نامه سی و یکم نهج البلاغه


 
به جایى دیگر باید رسید ( 4 )
ساعت ٥:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: به جایى دیگر باید رسید ( 4 )

پسرم، بدان!
42 آدمى که بر مرکب زمان سوار است، بر مرکب روزها و شب‏ها،
حتى وقتى خودش خیال مى‏کند ایستاده است، مرکب زمان، دارد او را پیش مى‏برد،
43 همان وقتى که خیال مى‏کند جایى ساکن شده و استراحت مى‏کند، دارد رو به پایان، جلو مى‏رود.
44 پس مطمئن باش که به آرزویت نمى‏رسى و بیش از اندازه مقرر، عمر نمى‏کنى.
45 که تو در همان جاده‏اى هستى که آدم‏هاى پیش از تو رفته‏اند.
46 پس در جست‏وجوى مال و منال دنیا، آرام و بى‏حرص باش و
وقت خرج کردنش هم سنجیده و زیبا عمل کن.
47 خیلى پیش آمده که افزون‏طلبى‏ها، همه مال را بر باد داده است.
48 این طور نیست که هر که بیفتد پى مال و منال، به آن برسد
49 یا هر کس خیلى پى آن نباشد، محروم بماند.
50 روحت را بالاتر از این بدان که آلوده پستى و فرومایگى شود؛
حتى اگر از این مسیر، به آرزوهایت برسى (کرامت روحت را معامله نکن).
51 هیچ کالایى، هم‏قیمت با آن چه از روح و وجود تو کم مى‏شود، نیست.
52 بنده کس دیگرى نباش که خدا تو را آزاد آفریده است.
(آرزوهایت فقط با پستى و فرومایگى به دست مى‏آیند؟)
53 چه جور خیرى است؛ خیرى که فقط از مسیر شر مى‏شود به آن رسید؟
54 چه جور آسایشى است؛ آسایشى که فقط از مسیرى سخت مى‏شود به آن رسید؟
55 نکند مرکب‏هاى طمع، تند و شتابان، تو را تا چشمه‏هاى هلاکت ببرند.
بخشی از نامه سی و یکم نهج البلاغه


 
به جایى دیگر باید رسید ( 3 )
ساعت ٥:٠۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: به جایى دیگر باید رسید ( 3 )

فرزندم !
21 مردمى که پى دنیایند، سگ‏هاى عوعوزن و درندگان شکارى‏اند؛
22 به هم چنگ و دندان نشان مى‏دهند؛
23 زورمندهاشان، بى‏زورها را مى‏خورند
24 بزرگ‏هاشان، کوچک‏ترها را تحت سلطه مى‏گیرند.
25 بعضى‏هاشان، چهارپاى رام و زانوبند دارند؛
26 بعضى‏ها رها شده‏
27 و زانوبندهاشان را گم کرده‏اند
28 و به تاخت، سَمْتِ بیراهه مى‏روند.
29 در شنزارى بى‏گیاه و علف (و پر از) رنج وآفت مى‏چرند؛
30 بى چوپانى که مواظبشان باشد،
31 و بى گله‏بانى که آنها را (در مرتعى سالم) بچراند.
32 دنیا آنها را برد به راهى تاریک‏
33 چشم‏هایشان را هم گرفت؛ تا علائم و نشانه‏هاى راه روشن را نبینند.
34 آنان در سرگردانى‏هاى دنیا گم شدند؛
35 در نعمت‏هایش فرو رفتند
36 و دنیا شد خدایشان.
37 بعد، دنیا با آنها بازى کرد
آنها هم با دنیا بازى کردند
38 و هرچه فراسوى آن بود، از یاد بردند.
39 اگر صبر کنى، تاریکى کنار مى‏رود.
40 کجاوه‏هاى سفر، رسیده و آماده، ایستاده‏اند.
41 هر که تند و سریع رود، به کاروان مى‏رسد.
بخشی از نامه سی و یکم نهج البلاغه


 
به جایى دیگر باید رسید (2 )
ساعت ٤:٥٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: به جایى دیگر باید رسید (2 )


فرزندم!
12 زیاد، یاد مرگ کن؛
13 یاد جایى که ناگهان در آن فرو مى‏افتى‏
14 و بعدِ مردن، به آن مى‏رسى؛
15 تا وقتى سراغت آمد، آماده باشى؛ کمربسته و مهیا؛
16 نکند ناگهانى غافلگیرت کند و مغلوب شوى؛
17 نکند رنگ و لعاب مردمى که خیال برشان داشته، در دنیا مى‏مانند،
مردمى که مثل سگ، دنیا را از هم مى‏دزدند، تو را گول بزند.
18 خدا که از احوال این روزگار پست، تو را خبر کرده،
19 خود دنیا هم به تو، خودش را معرفى کرده،
20 و زشتى‏هایش را نشانت داده.
بخشی از نامه سی و یکم نهج البلاغه


 
به جایى دیگر باید رسید
ساعت ٤:٤٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: بدان، فرزندم! ،به جایى دیگر باید رسید

بدان، فرزندم!
1 بى‏تردید، تو را براى آخرت آفریده‏اند؛ نه براى دنیا
2 براى فنا، نه براى بقا؛
3 براى مرگ؛ نه براى زندگى.
4 جایى فرود آمده‏اى که از آن جا باید رفت؛
به جایى دیگر باید رسید.
5 تو در جاده آخرتى!
6 تو شکار فرارى مرگى و فرارى از مرگ، نجات نمى‏یابد.
7 مرگ، شکار خودش را پیدا مى‏کند.
8 و بى برو برگرد، آن را مى‏گیرد.
9 بترس از این که مرگ، موقعى سراغت بیاید که دارى گناه مى‏کنى.
10 و با خودت هم مى‏گویى که از این گناه توبه مى‏کنم.
11 بترس از این که مرگ، بین تو و توبه موعودت، فاصله بیندازد، اگر این طور شود، خودت را تباه کرده‏اى.
بخشی از نامه سی و یکم نهج البلاغه


 
وسعت دنیای هر کس
ساعت ٤:٤٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: وسعت دنیای هر کس

....................
چه زیباست این سخنان :
وسعت دنیای هر کس به اندازه وسعت تفکر اوست .
آنجا که همه مثل هم فکر می کنند ،معلومه بعضی از افراد خوب فکر نمی کند .
.........................
همین ها هم تفکر نیاز دارند !


 
علل ناکامی
ساعت ٤:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

................
همه به نحوی برای رسیدن به موفقیت های زیاد به طور خستگی ناپذیر تلاش می کنند ، ولی اغلب به آنچه آرزو دارند نمی رسند ، می دانید چرا ؟
...........................
از عوامل اصلی شکست و ناکامی ها ، استفاده نکردن از تجربه های دیگران است .


 
انسان اسلامى‏
ساعت ٤:۳۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: انسان اسلامى‏

** انسان در فرهنگ اسلام :
یعنى احسن تقویم، خلیفه خدا، ظرف علم اسماء، عرصه‏گاه هدایت، منبع کرامت، سزاوار رشد و کمال، مسجود فرشتگان، و بالقوّه یعنى: متقى، طاهر، شاکر، صابر، ذاکر، عادل، محسن، مجاهد، مهاجر، مؤمن، زاهد، تائب، سلیم، اصیل، شریف، کریم.
** انسان اسلامى ،
موجودى است که براى شکوفایى اصول انسانیت، و حقایق وجودى او انبیاء الهى مبعوث به رسالت شدند، و وظیفه باغبانى این نهال بى‏نظیر هستى بر عهده آنان قرار گرفت.
** انسان اسلامى،
وجود باعظمتى است که کتب آسمانى، براى رساندن او به کمال مطلوب، از جانب حق براى او فرستاده شد.
** انسان اسلامى ،
انسانى لایق حریم قرب، و شایسته‏اى براى مقام لقاءاللَّه و وجودى سزاوار بهشت ابد و رضوان الهى است.
** انسان اسلامى،
انسانى است داراى چراغ فطرت، نور و وجدان، عقل نظرى، و مستعد بدست آوردن بزرگى و عظمت بى‏نهایت.
** انسان‏هایى که در پرتو اسلام خود را یافتند، و به خویشتن خویش آگاه شدند، و از برکت برنامه‏هاى اسلامى در جهت عقاید و اخلاق و عمل به مقامات ملکوتى رسیدند کم نیستند .
منبع : لقمان حکیم ، انصاریان


 
کمال کدام است؟
ساعت ٤:۳٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: کمال

خداى مهربان هر یک از موجودات جهان را به دو قسم از کمال مخصوص‏ ساخته که یکى در اصطلاح دانشمندان
کمال اول و دیگر را کمال دوم مى‏ نامند.
*کمال اول هر موجود وجود اوست،
زیرا هر موجود به وسیله هستى از نقص عدم و نیستى پیراسته مى‏گردد .
*کمال دوم هر موجود به ظهور آمدن استعداد و قابلیت هایى است که در نهاد او به ودیعت نهاده شده.
مثلًا کمال اول یک بذر گل وجود آن بذر است، و کمال دومش آن است که بروید و ساق و برگ و شکوفه و میوه پدید آورد.
منبع : لقمان حکیم ، انصاریان .


 
چرا تنهایی ؟
ساعت ٤:٢۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: چرا تنهایی ؟

راستی چرا تنهایی!
حکیمی گوید :
من تو را دوست می دارم...
تو دیگری را...
دیگری مرا...
و همه ما تنهاییم!


 
وسعت قلب ما
ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: وسعت قلب ما

..........................................
می گویند :
قلب ما ممکن است کوچک باشد
اما می تواند مملو از عشق باشد.
بزرگی قلب به اندازه اش نیست به عظمت عشقی است که در آن می تپد.
بزرگ باشیم!
...............................................
کاش این گل زیبا را با همان عشق به ......


 
پسر ۹ ساله و عروس ۶۲ ساله دوباره عروسی کردند!+عکس
ساعت ٧:۱٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: پسر ۹ ساله و عروس ۶۲ ساله ،دوباره عروسی
پسر ۹ ساله و عروس ۶۲ ساله دوباره عروسی کردند!+عکس

سلامانه : یک پسربچه 9 ساله برای بار دوم، یکی از جوان ترین دامادهای جهان شد و دوباره با همسر 62 ساله اش ازدواج کرد.

به گزارش پایگاه خبری «سلامانه» به نقل از سایت «دیلی میل»، سانیه ماسیللا که 9 سال دارد و اهل آفریقای جنوبی است، یک سال بعد از ازدواج با هلن شابانگو، دوباره مراسم ازدواج شان را تکرار کرد. عروسی دوم با حضور حدود 100 مهمان برگزار شد.


این پسر 9 ساله پارسال گفت، اجداد درگذشته اش را خواب دیده و آنها به او گفته اند که باید عروسی کند. عجیب اینکه خانواده پسربچه هم ماجرا را جدی گرفتند و برایش یک زن 61 ساله پیدا کردند. آنها برای این زن 500 پوند خرج کردند و هزار پوند هم خرج مراسم عروسی شد. اما سانیه آرام نمی گرفت و می گفت، طبق رسوم سنتی، باید عروسی دوم هم برگزار شود تا این ازدواج رسمی شود. 


با وجود اینکه اهالی روستا این اقدام را نکوهش می کردند، خانواده پسر از درخواست او حمایت کردند و مراسم ازدواج دوم را هم در خانه عروس خانم برگزار کردند. البته این عروس خانم، خودش شوهر و بچه هایی دارد که 3 برابر سن سانیه را دارند. مادر 47 ساله سانیه در این باره گفت:«... بعد از ازدواج پارسال، مردم دایم سوال هایی مثل این می پرسند که آنها با هم زندگی می کنند، با هم رابطه دارند، بچه دار می شوند؟ اما من مدام بهشان می گویم که بعد از مراسم عروسی، همه چیز به حالت عادی برگشته و هیچ چیزی تغییر نکرده است... ما با این کار نیاکان مان را خوشحال کردیم. اگر کاری که پسرم خواسته بود را انجام نمی دادیم، آن وقت اتفاق بدی در خانواده می افتاد.»

 


 
نتیجه انتظار
ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: نتیجه انتظار

ما منتظران لحظه دیداریم *

از عطر خوش محمدی سرشاریم *
این حرمت و شرف و سرفرازی را *
از حرمت انتظار مهدی داریم *


 
دعا برای سلامتی حضرت مهدی ( عج )
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: دعا برای سلامتی حضرت مهدی ( عج )

بیایید همه با هم در این شب عزیز به یاد حضرت مهدی (عج ) باشیم
و برای سلامتی امام همام دعای فرج را زمزمه کنیم :


 
سفارش‏هاى پدرى به فرزندش ( 3 )
ساعت ٦:۳٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سفارش‏هاى پدرى به فرزندش ( 3 )


 
سفارش‏هاى پدرى به فرزندش ( 2 )
ساعت ٦:۳٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سفارش‏هاى پدرى به فرزندش ( 2 )


 
سفارش‏هاى پدرى به فرزندش ‏ ( 1 )
ساعت ٦:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سفارش‏هاى پدرى به فرزندش ‏ ( 1 )


سفارش‏هاى پدرى به فرزندش ‏ ( 1 )
فرزندم!
*چون تو پاره وجود منى،
* نه، بالاتر از این، تو، خود منى!
* رنجى به تو برسد، به من رسیده؛
*مرگ اگر سراغت بیاید، سراغ من آمده؛
* حال و احوال تو، حال و احوال من است‏
( حال دوست عزیز چه جنایت ها در حق فرزندان مولا علی (ع ) کردند ! )
(ترجمه بخشی از نامه سى و یکم نهج البلاغه)


 
سفارش های پدری به فرزندش
ساعت ٦:۱٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سفارش های پدری به فرزندش


1 این سفارش‏هاى پدرى است که مى‏رود؛
2 پدرى که مى‏داند لحظه‏ها مى‏گذرند؛
3 مى‏داند زندگى‏اش رو به پایان است؛
4 پدرى تسلیم نظام روزگار، از دنیا بیزار؛
5 ساکن خانه‏هاى گذشتگان که مى‏داند نوبت اوست که خانه‏ها را بگذارد و برود.
6 این سفارش‏هاى پدرى است به فرزندش. فرزندان، آرزوهاى درازى دارند که به آنها نمى‏رسند؛
7 در راهى مى‏روند که به نابودى مى‏رسد.
8 فرزندان انسان، نشانه‏گاه تیر دردها،
9 اسیران روزگار،
10 تیررس رنج‏ها،
11 بندگان دنیا،
12 معامله‏گران هیچ و پوچ‏
13 و برنده‏هاى رقابت فنا و زوال‏اند.
14 فرزندان انسان، در بند مرگ،
15 ناگزیر از رنج،
16 همدم اندوه،
17 آماج بلا،
18 شکست خورده شهوت‏
19 و جانشین مردگان‏اند.
(ترجمه بخشی از نامه سى و یکم نهج البلاغه)


 
به سمت فرصت ها بشتاب 10 !
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: به سمت فرصت ها بشتاب 10 !

به
فرزندم !
* یار و یاور پَست و دوست متهم، فایده‏اى به حال آدم ندارند.
بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه


 
به سمت فرصت ها بشتاب 9 !
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

به
فرزندم !
* نسبت به دشمن، با گذشت و فضیلت رفتار کن‏ که این، از هر دو نوع پیروزى، شیرین‏ تر است.
بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه


 
به سمت فرصت ها بشتاب 8 !
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: به سمت فرصت ها بشتاب 8 !

به
فرزندم !
اگر کسى به تو خوش‏بین است، تو کارى کن تا واقعاً خیالش درست از کار درآید.
بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه


 
به سمت فرصت ها بشتاب 7 !
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: به سمت فرصت ها بشتاب 7 !

به
فرزندم !
نباید به فامیل و خانواده‏ات، کمتر از آدم‏هاى دیگر توجه کنى.
بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه


 
به سمت فرصت ها بشتاب 6 !
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: به سمت فرصت ها بشتاب 6 !

به
فرزندم !
به کسى که هیچ از تو خوشش نمى‏آید علاقه‏مند نشو.
بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه


 
سمت فرصت ها بشتاب 5 !
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: سمت فرصت ها بشتاب 5 !

به
فرزندم !
* جورى نباشد او در بدى کردن، تواناتر از تو در خوبى کردن باشد.
* ظلم هر که به تو ظلم مى‏کند، به نظرت بزرگ نیاید؛
* چون او دارد به سود تو و به ضرر خودش کار مى‏کند.
* پاداش یکى که تو را خوشحال کرده، بدى کردن نیست.
بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه


 
به سمت فرصت ها بشتاب 4 !
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: به سمت فرصت ها بشتاب 4 !


فرزندم !
در دوستی ، جورى نباشد که هر اندازه دلت مى‏خواهد، دوستى ادامه پیدا کند؛ پیش از آن که دوستت بخواهد دوستى‏تان تمام شود....
بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه


 
به سمت فرصت ها بشتاب 3
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: به سمت فرصت ها بشتاب 3

فرزندم !
* دوست در هر موردى که با تو مشورت مى‏کند، خوب یا بد، صادقانه خیر او را بخواه.
* با آن کس که با تو تندى مى‏کند، نرمى کن که خیلى زود، با تو نرم خواهد شد.
ا* گر از دوستت جدا مى‏شوى، رشته‏اى از دوستى را بگذار بماند؛ تا اگر روزى خواست، با همان رشته، به دوستى برگردد.
* اگر کسى به تو خوش‏بین است، تو کارى کن تا واقعاً خیالش درست از کار درآید.
* حق دوستت را روى حساب رفاقتى که بینتان است، ضایع نکن.
* کسى که حقش را ضایع مى‏کنى، دیگر دوستت حساب نمى‏شود....
بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه


 
به سمت فرصت ها بشتاب 2
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: به سمت فرصت ها بشتاب 2

فرزندم !

*با دوست، خودت را وادار که این گونه باشى:
* از تو برید، وصل باش.
* از تو رو گرداند، به او رو کن.
* با تو بخیل بود، بخشش کن.
* از تو دور شد، نزدیک برو.
* با تو تندى کرد، نرم باش.
* بدى کرد، عذرش را بپذیر.
* انگار بنده اویى و دوست، ولى‏نعمت توست.
* نکند این نرمى و وصل را در حق آن که شایسته نیست، یا جایى غیر جاى خودش، انجام دهى...
بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه


 
 
ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: به سمت فرصت‏ها بشتاب!

به سمت فرصت‏ها بشتاب!

فرزندم!
1 - دور و بر خوبان بگرد تا از آنان شوى‏
2 - از اهل شر فاصله بگیر، تا از آنان جدا باشى.
3 - مال حرام، بد لقمه‏اى است‏
4 - زشت‏ترین ظلم، ظلم به ناتوان است ....
5 - خیلى وقت‏ها، یکى که انتظار ندارى ناصح و خیرخواه باشد، نصیحت خوبى مى‏کند؛
6 - ولى یکى که ناصح حسابش مى‏کنى، خیانت مى‏کند.
7 - به سمت فرصت‏ها بشتاب؛ قبل از این که از دست روند و به اندوه مبدل شوند.
8 - این که توشه‏ات را ضایع و آخرتت را خراب کنى، یک جور تبهکارى است.
9 - هر کارى، عاقبتى دارد.
10 - بهترین آنها، تجربه‏اى است که تو را پندى مى‏دهد.
11 - همین امروز و فرداست که تقدیر تو فرا برسد.
12 این طور نیست که هرکس چیزى مى‏خواهد، به آن برسد یا آن چه نیست، باز گردد.
13 این که توشه‏ات را ضایع و آخرتت را خراب کنى، یک جور تبهکارى است.
14 - همین امروز و فرداست که تقدیر تو فرا برسد...
بخشی از نامه سی و یک نهج البلاغه


 
انتظار ما از دین‏
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: انتظار ،دین ،قرآن

ما از دین و دستورهاى آن از نظر عقل سه انتظار داریم:
1. معرّفى خدا و راه معرفت به او و پرستش ذات ذوالجلال وى؛
2. بیان کردن قواعد و قوانینى که مکمّل انسانیّت و ملکات فاضله باشد؛
3. تنظیم و ابلاغ موازینى که ضامن توافق و سازگارى صحیح بین افراد و اجتماع باشد.
با نظرى دقیق و خالى از تعصّب به دیگر کتب مذهبى و سنجش آن کتب با قرآن مجید، درک خواهیم کرد که آنچه قرآن نسبت به این سه اصل بزرگ- که قوام دیانتى ما را تشکیل مى‏دهد- بیان داشته، اقوَم و استوارترین راه است. در حقیقت، قرآن، راهى را به انسان نشان مى‏دهد که در نظر عقل و در واقع، بهترین راه است.
این قرآن، در عین حال که مردم را به استوارترین راه، هدایت و راهنمایى مى‏کند و آنان را از ضلالت و گمراهى مى‏رهاند به مردمى که ایمان بیاورند و کارى که مرضىّ خداى متعال است انجام دهند، بشارت مى ‏دهد که مقابل اعمال شایسته‏ خود، پاداش بزرگى دریافت خواهند نمود.


 
 
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:
 
اقسام پنجگانه حیا
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: حیا

امام صادق ( ع ) مى‏ فرماید :
حیا به پنج نوع منقسم مى‏شود:
یکى- حیاء از ذنب و گناه است.
یعنى: حیا مانع است که مرتکب کبایر شود و این ادناى مرتبه حیا است، و این حیاى عوام است.
دوم- حیاى تقصیر است.
یعنى: شرمش آید که مرتکب کارى شود که مشتمل بر تقصیر باشد، هر چند خلاف اولى باشد و این مرتبه، فوق مرتبه اوّل است و مخصوص اولیا است.
سوم- حیاى کرامت است.
یعنى: عزّت و بزرگوارى جناب الهى مانع است که مرتکب خلاف رضاى او شود، چه هر که بزرگوارى حضرت بارى عزّ اسمه و قدر و مرتبه او نصب العین او شد، به هیچ وجه متوجّه غیر او نمى‏شود، چه جاى محظورات و مکروهات و این مرتبه، فوق مرتبه اوّل و ثانى است.
چهارم- حیاى محبّت است.
یعنى: انوار محبّت الهى چنان بر سراسر کشور دلش مى‏تابد که مجال مخالفتى براى او در هیچ عضوى از اعضاى وى نمى‏ماند، پس از بس که ممسوس در حبّ الهى و منهمک در محبّت وى مى‏باشد، که اصلا توجّه به غیر او نمى‏کند و التفات به غیر او نمى‏نماید.
پنجم- حیاى هیبت است.
یعنى: هیبت و سطوت الهى مانع است از ارتکاب خلاف رضاى او، چنانکه در ثالث افراط محبّت که منشأ رجاء است، مانع است از توجّه به غیر. در این جا افراط هیبت و غضب که منشأ خوف است مانع است، و این دو مرتبه از حیا، اعلاى مرتبه حیا است و مرتبه عرفا و اولیا است. «رزقنا الله الوصول إلیهما بجوده و کرمه».
ترجمه مصباح الشریعة،شهید ثانی ، ص:573 - 575


 
سه خصلت آموزنده کلاغ
ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: کلاغ ،سه خصلت آموزنده ،پنهان کردن نزدیکى ، طلب رزق و روزى

در روایت دیگرى آن حضرت مى‌فرمایند:
«سه ویژگى را از کلاغ بیاموزید:
1 - پنهان کردن نزدیکى .
2 - صبح زود در طلب رزق و روزى رفتن .
3 - مراقب دشمن بودن».


 
ماهیها چقدر اشنباه می کنند ؟
ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: ماهیها چقدر اشنباه می کنند ؟ ،قلاب ،حسد ، کینه ، خشم ، لذت ، ،غرور ، انزجار ، انتقام ،


قلاب ، علامت کدامین سوال است که بدان پاسخ می دهند ؟
آزمون زندگی ما هم پر از قلاب هایست که وقتی اسیر طعمه اش می شویم تازه می فهمیم ماهیها بی تقصیرند ! حسد ، کینه ، خشم ، لذت ، غرور ، انزجار ، انتقام ، ترس ، شهوت ... ما خود اسیر کدامین طعمه ایم ؟
خداوندا !
عنایتی فرما تا از کنار این قلاب ها به راحتی بگذریم که شاید دیگر فرصتی برای برگشتن به دریا نباشد .


 
عاقبت هجر
ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: هجر ،وصال ،مهدیا

هجر ، آتش عشق را تیزتر و وصال آن را قویتر می سازد .
شاعر می گوید :
وعده وصل چون شود نزدیک
آتش عشق تیزتر گردد.
من می گویم :
مهدیا کی می شود این هجران به وصال .......................................................
............................................
تا من این ...
شما چی ؟


 
از گشت ارشاد تا نصب دوربین های مداربسته!
ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: از گشت ارشاد تا نصب دوربین های مداربسته!
تا به حال به رفتارهای خودمونو خودتون دقت کردید!
تا بهمون میگن این مکان مجهز دوربین مدار بسته است، اصلاً یه آدم دیگه میشیم با رفتارهای متفاوت از شخصیت اصلی خودمان!
خیلی از خطاهایی که ممکن بود انجامش دهیم را سریعا قطع می کنیم.
تو رانندگی هم همین طور ! تا بدونیم فلان خیابان دوربین دارد و جریمه می شیم یا حتی احتمال ، فقط احتمال بودن پلیس در فلان خیابان یا چهارراه را هم بدهیم ازرفتن به آنجا اجتناب می کنیم!
داریم از خونه میاییم بیرون ، یاد اخبار یا نوشته فلان روزنامه می افتیم که گفته بودن از فردا طرح گشت ارشادی وجود خواهد داشت برای تذکر و... !
(با درست یا غلط بودنش فعلا در اینجا کاری ندارم و یه بحث مفصلی می طلبه) ولی صحبتم روی این قسمت هستش که ما با شنیدن اینکه یه عامل بیرونی برای نظارت بر رفتارهای ما وجود دارد ، رفتار ها و عملکردهای خودمان را تغییر می دهیم که به اصطلاح برای خودمون دردسر نخریم!
و اگر آدم عاقلی باشیم میگیم : به قول معروف سری که درد نمی کند را چرا دستمال ببندیم ! و
به جنگ و لجبازی در نمی آییم !
و چه زیباست جمله ی امام راحل که فرمودند: عالم محضر خدا است ، در محضر خدا معصیت نکنید.
اما حرف اصلی ای که می خوام بگم یک چیز دیگری است!
اصلا بذارید برای اینکه حرفمو بهتر و واضح تر متوجه بشید، قبلش گفتاری از آیت الله بهجت آن مرد خدا پیش زمینه حرف خودم کنم:
روزی به ایشان گفتند: کتابی در زمینه اخلاق معرفی کنید.
فرمودند:
لازم نیست یک کتاب باشد یک کلمه کافیست که بدانی : "خدا می بیند" .
بله نکته ی مهم همین است .اینکه ما انگار فراموش کرده ایم که دوربین خدا همیشه و همه جا روشن است و نیازی نیست که یک ناظر همیشه مراقب عملکرد ما باشد
لازم نیست حتما گشت ارشادی باشد تا ما حجابمان را درست کنیم و با وضع ناهنجار در اجتماع حاضر نشویم
لازم نیست چراغ یا پلیسی باشد تا حق اجتماعی را رعایت کنیم
لازم نیست پلیسی باشد و جلوی روزه خواری علنی ما را بگیرد و لازم نیست ....
چون می دانیم خدا ما را در هر جا و هر حالتی می بیند
أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَى
و چه زیباست جمله ی امام راحل که فرمودند: عالم محضر خدا است ، در محضر خدا معصیت نکنید.
نظر شما در این رابطه چیست؟
آیا نمی دانیم که خدا ما را می بیند ؟!
منبع : سایت تبیان
از گشت ارشاد تا نصب دوربین های مداربسته!
تا به حال به رفتارهای خودمونو خودتون دقت کردید!
تا بهمون